En tankeställare

Surfade runt lite och hittade en klockren liten text om en örn som trodde att han var en kyckling, och därför var det så. För att lyckats som internetmarknadsförare så behöver du tänka på rätt sätt..men medan allt som du skapar är ett resultat av dina tankar, så krävs det även handling.

”A man found an eagle’s egg and put it in a nest of a barnyard hen. The eaglet hatched with the brood of chicks and grew up with them. All his life the eagle did what the barnyard chicks did, thinking he was a barnyard chicken.

”Years passed and the eagle grew old. One day he saw a magnificent bird above him in the cloudless sky. The old eagle looked up in awe. ’Who’s that?’ he asked.

”’That’s the eagle, the king of the birds,’ said his neighbor. ’He belongs to the sky. We belong to the earth; we’re chickens.’

”So the eagle lived and died as chicken, for that’s what he thought he was.”

Ligger något i detta.

Post navigation


Lämna ett svar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>